PROGRAMA

ENCAMINA'T 2018

El primer pas dels adolescents

cap al seu futur personal i professional

tallers adolescents barcelona

PROGRAMA

ENCAMINA'T 2018

El primer pas dels adolescents cap al seu futur personal i professional

Què és Encamina't?

Aquest programa d'activitats ofereix als adolescents un suport i unes eines d'autoconeixement que els ajuden a fer els primers passos cap seu futur personal i professional.

Mitjançant exercicis creatius amb el cos i la paraula, els joves engeguen un procés d'autodescobriment i reconeixement emocional que els ajuda a viure aquesta etapa de la vida amb més claredat, consciència i equilibri.

El projecte Encamina’t és un espai segur i de confiança que els permet ordenar i integrar les diferents experiències per tal que puguin prendre les millors decisions en el present i futur pròxim.

tallers adolescents barcelona

En aquest espai, els joves es fan més conscients dels seus valors, les seves idees i les seves emocions, tot descobrint quines activitats els agrada desenvolupar i quin tipus de relacions volen tenir.

En aquest espai, els joves es fan més conscients dels seus valors, les seves idees i les seves emocions, tot descobrint quines activitats els agrada desenvolupar i quin tipus de relacions volen tenir.

Continguts

 • L'experiència de l'adolescència
 • Descoberta d'un mateix/a. Perspectiva integradora.
 • Sensibilització envers les emocions, el cos i els pensaments
 • Quins són els meus valors? Els referents.
 • Les eines que tinc per descobrir-me i oferir el millor que tinc de mi mateix/a
 • Comprensió dels propis talents i límits actuals. Les intel·ligències múltiples.
 • Aprofundiment en la gestió de les emocions i els estats d'ànim
 • Les relacions amb les persones properes, l'entorn i la societat
 • Què vull fer i com puc fer-ho? Incorporant valors i aptituds
 • L'autorreponsabilitat com a font de gaudi i empoderament personal
tallers adolescents barcelona

Beneficis del programa

Major consciència del cos
i les emocions

Major capacitat per escoltar el cos i les emocions, el qual implica una millor gestió dels recursos interns. Connexió amb estats d'ànim constructius i motivadors.

Major claredat

Més consciència dels propis desitjos i necessitats així com dels passos necessaris per construir-se com a individus, capacitant-se per ordenar, prioritzar i atendre les diferents àrees de la seva vida.

Millora de les relacions
i el sentit de pertinença

Més capacitat per gestionar els diferents tipus de vincles amb els seus iguals i amb els adults alhora que una major perspectiva i una confiança en les estructures.

Els adolescents assoleixen

Els adolescents assoleixen

Major coherència i maduresa
per a les decisions presents i futures

Major coherència i maduresa per a les decisions presents i futures

Quines eines farem servir?

Realitzarem activitats físiques amb eines de concienciació corporal com la bioenergètica i el chi kung, i durem a terme activitats d'expressió creativa amb eines com l'escriptura, el collage i la pintura. Tanmateix, llegirem i visualitzarem materials inspiradors a partir dels quals organitzarem petits debats, reflexions o xerrades. També farem servir la meditació i la visualització com a eines que faciliten la concentració, la calma i l'autoconeixement.

tallers adolescents barcelona
tallers adolescents barcelona

A qui va dirigit?

Aquesta proposta va dirigida als alumnes de tercer i quart d'ESO i primer de batxillerat, els quals es troben en una etapa molt important de reconeixement i descoberta de qui són i del que volen fer.

Quin format té?

Una sessió setmanal d'una hora i mitja en horari escolar o extraescolar.

tallers adolescents barcelona
victor cors

Facilita:

Víctor Cors

 • Cofundador del centre terapèutic Espai Bioenergètic de Barcelona
 • Professor de música de secundària durant més de 12 anys
 • Formació i experiència en educació no formal. Educació en el lleure, educació mediambiental i dinàmiques de grup.
 • Terapeuta de teràpia corporal bioenergètica certificat pel centre Mayéutika de Barcelona
 • Practitioner de Flors de Bach acreditat pel centre Bach d'Anglaterra

Contacta amb mi per a més informació:

Adolescents

Programa desenvolupat pel centre: