Tallers puntuals

Aquests tallers posen atenció i complementen diversos eixos de l’educació dels i les adolescents oferint així espais per a abordar diferents aspectes de forma clara i transformadora. Les sessions, de dues o quatre hores, ens permeten explorar qualsevol de les diferents propostes complementàries entre si. 

Aquestes propostes també poden adequar-se a marcs horaris diferents en funció dels requeriments del centre o la entitat.

1r i 2n ESO

Explorem les emocions.

El pas de la infantesa a l’adolescència.

Cos i autoestima.

Rols, personatges i etiquetes.

3r i 4rt ESO, 1r Btx

2n Btx

Com i per què decideixo?

Ideals, valors i referents.

La responsabilitat personal em dóna llibertat

Em permeto dubtar. Decideixo

La pulsió de la vida. Consciència de cos, emoció i ment.

El cos, el moviment de l’energia i la interrelació amb els altres

Alliberar tensions

Espai i eines de relaxació.

Trobar el propi ritme intern.

Mirades interna i externa. Enfocaments complementaris per decidir millor.

Contacte
Adolescents